Specjaliści ds. opieki nad krótkowzrocznością (Myopia Care)
być częścią świata Myopia Management Network dla praktyków opieki nad oczami
zostać specjalistą
Skorzystaj z kwestionariusza standaryzowanego

na potrzeby analizy i konsultacji w zakresie ryzyka
twoich małych pacjentów

zostać specjalistą
Analiza ryzyka oparta na dowodach

za odpowiedzialne doradztwo
w Myopia Management

zostać specjalistą
Eye Care Professional

Wsparcie zarządzania Praxis
do kontroli krótkowzroczności (Myopia Control)

zostać specjalistą
Previous slide
Next slide

Metody kontroli krótkowzroczności w praktyce.

Specjaliści zajmujący się ochroną wzroku mają świadomość tzw. epidemii krótkowzroczności, z którą mamy do czynienia na całym świecie. Problem dotyczy nie tylko krajów na Dalekim Wschodzie, ale również naszej części świata. W Europie i USA częstość występowania krótkowzroczności u dzieci wzrosła dwukrotnie w ciągu ostatnich kilku dekad. Wiele dzieci ma bardzo dużą krótkowzroczność i jest narażonych na grożące utratą wzroku powikłania związane z postępowaniem tego zaburzenia.

Czy specjaliści są w stanie spowolnić lub zatrzymać rozwój krótkowzroczności?     Badania wskazują, że odpowiedź na to pytanie brzmi „Tak”!

Patrz również oświadczenie autorów Nicka Dash’a i Pascala Blaser’a.

MyoCalc - THE NEW MYOPIA CALCULATORS

The Pro Version – Exclusively for Myopia.Care members.

MyoCalc – the myopia calculators with MyAppia and Eye Length Graph are integrated into our Myopia.Care website.

miopia
1 %

Przewaga krótkowzroczności na świecie do 2050 r.*

high myopia
1 %

Z ryzykiem chorób oczu do roku 2050*

mniejsze ryzyko
1 %

poprzez zmniejszenie progresji 1 dioptre*

Serwis ’myopia.caretm oferuje naukowe podejście wspierające schemat postępowania stosowanego przez specjalistów u dzieci i młodych osób dorosłych zagrożonych krótkowzrocznością lub jej progresją, a także wspomagające rodziców. Serwis ma na celu ograniczenie progresji krótkowzroczności i towarzyszących jej powikłań grożących potencjalnie utratą wzroku na późniejszym etapie życia.
Internetowe narzędzie ’myopia.caretm wykorzystuje algorytm obliczeniowy i zalecane strategie postępowania, oparte na ponad 50 opublikowanych i recenzowanych artykułach oraz publikacjach w czasopismach specjalistycznych.
Nasza strona zawiera treści ogólne w części INFORMACJE DLA PACJENTA oraz sekcję dla SPECJALISTÓW, do której dostęp mają wyłącznie specjaliści zajmujący się ochroną wzroku.
Interakcja rozpoczyna się w części INFORMACJE DLA PACJENTA, gdzie gromadzone są wybrane dane pozwalające obliczyć szacowany „wskaźnik krótkowzroczności”.
Następnie, generowany jest kod i uruchamiany lokalizator „Znajdź specjalistę”.
Część strony przeznaczona dla SPECJALISTÓW umożliwia dostęp do aktualnych materiałów edukacyjnych i wytycznych dotyczących strategii postępowania.

Zwrócenie uwagi opinii publicznej

Lokalizator specjalistyczny
Kwestionariusz publiczny

Środowisko

Public questionnaire

Historia rodziny

Genetyka
Analiza ryzyka

Wskaźnik predykcyjny

Previous slide
Next slide

Specjalista ds.

Rejestracja specjalistów

Tylko dla Myopia Specialists

Zarejestruj się teraz
Login specjalisty

dołączyć do pełnego dostępu

Kod pacjenta

Import danych publicznych

Dodaj nowego pacjenta

Nie są potrzebne żadne dane osobowe

Kwestionariusz startowy

Dodaj pomiar optometryczny

Pełna analiza ryzyka

Uzyskać pełny obraz ryzyka związanego z dziećmi

Wybierz Leczenie

Wybierz jedną z opcji leczenia

Dokumentacja pacjentów

Zobacz wszystkie możliwości

Get MyAppia

Kalkulator progresji krótkowzroczności (Myopia Progression Calculator)

Użyj MyoCalc

Podążaj za wzrostem oka

Pomiar kontrolny

Sprawdź, czy Twoje leczenie zakończyło się sukcesem

Previous slide
Next slide

Strona została opracowana przez specjalistów zajmujących się ochroną wzroku dla innych specjalistów w tej dziedzinie.

Treści specjalistyczne publikowane na stronie ’myopia.caretm mają być przydatne dla specjalistów, prezentować dane potwierdzające zasadność stosowania indywidualizowanych schematów postępowania, korzystania ze sprawdzonych produktów i strategii, co ma pomóc w ograniczaniu progresji krótkowzroczności.

Specjaliści zajmujący się ochroną wzroku mogą zarejestrować się i ukończyć kurs kształcenia podyplomowego, co pozwala im dołączyć do „Centrum Doskonalenia myopia.caretm. W procesie edukacji otrzymają oni wsparcie praktyczne i kliniczne, pozwalające zwiększyć powodzenie terapii.

 

Strona ’myopia.caretm zawiera usystematyzowane wnioski zebrane podczas wielu lat pracy w środowisku klinicznym i stale aktualizowany zbiór danych publikowanych w czasopismach naukowych. Strona jest efektem współpracy osób opiniotwórczych, w tym autorów serwisu optometrystów Nick Dash’a (z Wielkiej Brytanii) i Pascal Blaser’a (ze Szwajcarii). Obaj mają ponad dziesięć lat doświadczenia w stosowaniu strategii ograniczania krótkowzroczności u swoich pacjentów.

Serwis ’myopia.caretm’ powstał w odpowiedzi na lawinę przypadków krótkowzroczności występującą w krajach rozwiniętych na całym świecie. Obserwowana częstość występowania krótkowzroczności wiąże się z ogromnym ryzykiem schorzeń okulistycznych grożących utratą wzroku. Ogromna ilość danych naukowych wskazuje, że istnieją skuteczne metody postępowania, pozwalające wpłynąć na patogenezę krótkowzroczności. Mimo tego, większość specjalistów zajmujących się ochroną wzroku nie podejmuje odpowiednich działań, ponieważ nie ma dostępu do jednoznacznych informacji i praktycznych narzędzi, pozwalających wdrożyć skuteczne postępowanie.

 

’myopia.caretm’  jest narzędziem proaktywnym i zintegrowanym. Jako specjaliści, często musimy zadawać sobie poniższe pytania:

  • Którzy pacjenci są zagrożeni?
  • Kiedy rozpocząć działania zmierzające do ograniczenia krótkowzroczności?
  • Jakie powinny być zalecenia?
  • Jak skutecznie się komunikować?
  • Jak wdrażać schemat postępowania?
  • Jak zapewnić pacjentom ochronę?

Informacje podane w części dla specjalistów zawierają odpowiedzi na powyższe pytania i wiele innych.

Serwis ’myopia.caretm’ zawiera zweryfikowany naukowo specjalny algorytm obliczeniowy pozwalający identyfikować osoby zagrożone i potwierdzić skuteczność indywidualnego protokołu postępowania.

Oprócz porad ogólnych, skierowanych zarówno do pacjentów jak i specjalistów, serwis zawiera stale aktualizowany przegląd doniesień naukowych i zweryfikowanych dobrych praktyk z użyciem produktów pozwalających ograniczać rozwój krótkowzroczności. ’myopia.caretm zapewnia zatem kompleksowe i uniwersalne podejście do pacjenta, co pozwala ograniczać skutki postępującej dużej krótkowzroczności.

’myopia.caretm’ zapewnia specjalistom wsparcie poprzez stały rozwój zawodowy i dostęp do aktualnych wyników badań naukowych i najnowszych technologii. Serwis zapewnia wsparcie dla specjalistów poprzez edukację, informacje dla pacjentów i włączanie specjalistów do Centrum Doskonalenia Myopia Care o krótkowzroczności dzieci oraz skierowanie zapytań pacjentów do odpowiednich osób.

’myopia.caretm to innowacyjny serwis przedstawiający kompleksowe informacje na temat kontroli krótkowzroczności zebrane w jednym miejscu i przeznaczone zarówno dla pacjentów, dzieci, specjalistów jak i producentów.

*Referencje: