Myopia Care Specialists

være en del av verdensomspennende Myopia Management Network for øyepleiere

BLIR SPESIALIST
Bruk det standardiserte spørreskjemaet

for risikoanalyse og konsultasjon av dine små pasienter

BLIR SPESIALIST
Bevisbasert risikoanalyse

for ansvarlig rådgivning i nærsynthet ledelse

BLIR SPESIALIST
Eye Care Professional

Praxis Management Support for Myopia Control

BLIR SPESIALIST
Previous slide
Next slide

Begynn å praktisere Myopi Control.

Vi, som profesjonelle optikere har alle blitt opplyst om den såkalte epidemien om nærsynthet som sprer om seg i verden. Ikke bare i østen, men også rett utenfor døren vår. I Europa og USA har tilfeller av nærsynthet blant barn doblet seg de siste ti årene. Mange av disse barna får kraftig nærsynthet og er i faresonen for å miste synet helt, eller risikerer kraftig nærsynthet.

Kan vi som øyespesialister bremse eller stanse utviklingen av nærsynthet?   Ifølge bevisene så er svaret «Ja»!

Se også uttalelsen fra Nick Dash og Pascal Blaser

MyoCalc - THE NEW MYOPIA CALCULATORS

The Pro Version – Exclusively for Myopia.Care members.

MyoCalc – the myopia calculators with MyAppia and Eye Length Graph are integrated into our Myopia.Care website.

nærsynthet
1 %

Utbredelse av nærsynthet over hele verden frem til 2050 *

høy nærsynthet
1 %

Med risiko for øyesykdommer frem til 2050 *

lavere risiko
1 %
ved å redusere progresjonen til 1 dioptre *

’myopia.caretm’ tilbyr en vitenskapelig tilnærming for klinisk behandling av barn og ungdommer som er i risikosonen for nærsynthet, med støtte fra foreldre og profesjonelle optikere. Applikasjonen er laget for å begrense utviklingen av nærsynthet og risikoen for å miste synet senere i livet.

Nettverktøyet ’myopia.caretm bruker en prediktiv kalkulator til å forutse risikoen for nærsynthet slik at du kan effektivt forhindre plagen. Retningslinjene er basert på over 50 publiserte dokumenter og journaler innenfor legeindustrien.

Hjemmesiden har en OFFENTLIG visning, og er koblet til en PROFESJONELL versjon for profesjonelle optikere.

Alt starter med den OFFENTLIGE versjonen som henter spesifikk informasjon for å kalkulere forutsigbare «data om nærsynthet».

Dette lager en kode og en «Finn en spesialist» peiler.

Den PROFFESJONELLE hjemmesiden gir tilgang til pasienter, oppdatert informasjon om retningslinjer og behandlingstrategier.

Offentlig visning

Spesialist locator
Offentlig spørreskjema

Miljø

Offentlig spørreskjema

Familie historie
Genetikk
Risikoanalyse

Prediksiv indeks

Previous slide
Next slide

Spesialist vendt

Spesialistregistrering

Bare for nærsyntsspesialister

Registrer deg nå
Innlogging av spesialist

bli med på full tilgang

Pasientkode

Importer de offentlige dataene

Legg til ny pasient
Ingen personlige data er nødvendig
Start spørreskjema

Legg til den optometriske målingen

Full risikoanalyse

Få et fullstendig bilde av barnets risiko

Velg behandling

Velg fra behandlingsalternativene

Pasientjournaler

Se alle muligheter

Få MyAppia

Myopia Progression Calculator

Bruk MyoCalc
Følg øyeveksten
Oppfølgingsmåling

Sjekk suksessen til behandlingen

Previous slide
Next slide

Utviklet av øyespesialister for øyespesialister

Den profesjonelle versjonen av ’myopia.caretm gir støtte til klinikere i form av et tilpasset program som velger de beste produkter og behandlinger for å begrense utviklingen av nærsynthet.

Profesjonelle optikere registrerer seg og fullfører en undervisning for å bli godkjent av «Myopia Care – Centres of Excellence». Denne utdanningen gir praktisk og klinisk støtte for å øke vellykkede behandlinger av pasienter.

’myopia.caretm er basert på flere års praktisk erfaring og kontinuerlig oppdatert informasjon fra vitenskapelige dokumenter. Det representerer et samarbeid mellom Global Key Opinion Leaders, som inkluderer øyelegene Nick Dash (Storbritannia) og Pascal Blaser (Sveits) som er to av grunnleggerne av myopia.care. Begge har over over 10 års erfaring med å levere strategier for nærsynthetkontroller til pasientene sine.

’myopia.caretm’ ble skapt på grunn av den eksplosive utviklingen av nærsynthet verden over. Denne utbredelsen av nærsynthet gir en økt risiko for farlige øyesykdommer. Det er overraskende mange bevis som tilsier at effektive metoder for å redusere patogenesen til nærsynthet eksisterer, men flesteparten av øyespesialister unnlater å handle på riktig måte på grunn av manglende kunnskap og verktøy til å gjøre en effektiv diagnose og behandling.

Myopia Care er en proaktiv og integrert tilnærming. Som profesjonelle blir vi stilt spørsmål som:

  • Hvilke pasienter er i risikosonen?
  • Når burde jeg starte behandling av nærsynthet?
  • Hva er anbefalt?
  • Hvordan kommunisere effektivt?
  • Hvordan implementere?
  • Hvordan beskytte

Informasjonen på den profesjonelle versjonen svarer på alle disse spørsmålene og mange flere.

’myopia.caretm tilbyr en vitenskapelig forsutsigbarhets-kalkulator som viser hvem som er i risikosonen og tilbyr en individuell protokoll på hvordan man kan kontrollere utviklingen av nærsynthet. Ved å tilby veiledning til publikum, pasienter og profesjonelle, basert på flere omtaler og vitenskapelige rapporter fra de beste behandlingene, der produkter til å kontrollere nærsynthet ble utnyttet.

’myopia.caretm tilbyr en holistisk og generisk tilnærming til pasienter for å begrense skaden fra progressiv nærsynthet.

’myopia.caretm tilbyr utøvere støttestruktur fra Continual Professional Development og forum for å holde dem oppdatert med nye praksiser og metoder, *pasientinformasjon og inkludering vil bli gitt fra Centres of Excellence in Child Myopia etter riktig referering av henvendelser fra offentligheten.

’myopia.caretm er en innovativ tjeneste som hjelper foreldre, barn, profesjonelle og produsenter med kontroll over nærsynthet.

* Referanser: