Najlepsze praktyki kliniczne w zakresie kontroli krótkowzroczności

Stosowanie algorytmu obliczającego prawdopodobieństwo wystąpienia krótkowzroczności w połączeniu z protokołem postępowania.

Autorzy: Nick Dash, optometrysta, B.Sc. Hons (Optom) MCOptom, Dip SVA. i Pascal Blaser, optometrysta, M.Sc. in Vision Sciences

Specjaliści zajmujący się ochroną wzroku i badacze podają, że częstość występowania krótkowzroczności wzrasta na całym świecie. Nieuniknione skutki tej tendencji mogą być dla pacjentów katastrofalne, ponieważ nie tylko zwiększy się ich zależność od silniejszej korekcji okularowej z grubszymi soczewkami lub soczewek kontaktowych, ale również będą oni w większym stopniu narażeni na powikłania mogące zagrażać utratą wzroku na późniejszym etapie życia.

Przewiduje się, że do 2050 roku na świecie będzie miliard osób zagrożonych ślepotą i dlatego krótkowzroczność jest jednym z głównych zagrożeń wymienianych przez Światową Organizację Zdrowia.

Znani badacze wykazali, że krótkowzroczność dużego stopnia należy uznać za znaczący czynnik ryzyka rozwoju poważnych patologii okulistycznych, prowadzących do upośledzenia wzroku min. jaskry, makulopatii czy odwarstwienia siatkówki. Ryzyko dotyczy każdej osoby krótkowzrocznej, nie tylko najpoważniejszych przypadków.

Specjaliści powinni nie tylko dążyć do korekcji wad wzroku, ale również mają obowiązek leczyć patologie narządu wzroku lub zapobiegać im. Wdrażanie strategii ograniczających krótkowzroczność stanie się podstawowym elementem badania i korygowania wad wzroku u dzieci i młodych osób dorosłych.

Stosowanie algorytmu obliczeniowego myopia.care i poznanie strategii postępowania będzie pomocne dla specjalistów przy opracowywaniu planu postępowania w przypadku pacjentów zagrożonych krótkowzrocznością i jej powikłaniami. Nasz serwis zapewnia kompleksowe wsparcie dzieciom, rodzicom i specjalistom, a wszystkie podane informacje są oparte na najważniejszych światowych badaniach i doświadczeniu zawodowym zebranym w ciągu 8 lat poprzedzających stworzenie serwisu.

TUTAJ