Beste klinische praktijk op het gebied van myopiebestrijding

“Gebruik van een Voorspellende Calculator voor Myopie gecombineerd met een Controleprotocol voor Myopie”

DOOR Nick Dash: Optometrist, B.Sc. Hons (Optom) MCOptom, Dip SVA. en Pascal Blaser: Optometrist, M.Sc. in Vision Sciences

Oogzorgspecialisten en onderzoekers hebben een toegenomen prevalentie van myopie wereldwijd gerapporteerd. Het onvermijdelijke gevolg van deze trend is potentieel catastrofaal voor patiënten die niet alleen een grotere afhankelijkheid van sterkere en dikkere brillen en contactlenzen zullen hebben, maar bovendien een verhoogd risico op zicht bedreigende aandoeningen ten gevolge van myopie op latere leeftijd.

Dit heeft geleid tot de voorspelling dat er wereldwijd 1 miljard mensen risico lopen op blindheid in 2050 en Myopie een punt van zorg is benadrukt door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Vooraanstaande onderzoekers hebben ons bewijs laten zien dat een hoge myopie nu moet worden beschouwd als een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van significante oculaire pathologie die leidt tot een visuele handicap, zoals glaucoom, maculopathie of netvliesloslating. Dit geldt voor alle myopie, niet alleen de ernstigste gevallen.

Mensen werkzaam in de oogzorg (ECP’s) moeten niet alleen visusklachten corrigeren en opsporen, maar we hebben de plicht om oculaire pathologie te behandelen of te voorkomen. Implementatie van een myopie remmende strategie zal de kern van de dienstverlening worden tijdens oogonderzoeken en visuscorrectie bij kinderen en jonge volwassenen.

Door gebruik van een Voorspellende Calculator voor Myopie en Managementstrategie zal ‘myopia.care’ zich richten op begeleiding bieden om een zorgplan te leveren voor degenen die ‘risico lopen op’ aandoeningen ten gevolge van myopie. Ondersteuning van de volledige route van kind, ouder en professional. Allemaal gebaseerd op Toonaangevend Onderzoek en Praktische Professionele Ervaring opgedaan in de afgelopen 8 jaar tijdens het leveren van praktische Myopie Controle.

ACHTERGROND