Verkoopondersteuning voor Eye Care Practitioners

Bijziendheid.care biedt een verscheidenheid aan ondersteuning voor de oogzorg beoefenaar die alle aspecten van bijziendheid management.

Voor optimale communicatie met ouders en kinderen.

More support material are available in English

Bijziendheidscalculators