Disclaimer

Myopia.Care geeft informatie over bijziendheid.
Voor advies en beheer van bijziendheid dient u altijd een deskundige oogarts te raadplegen die de nodige onderzoeken kan uitvoeren en u op gepaste wijze kan adviseren. Hoewel wij alles in het werk stellen om de website up-to-date te houden, vindt er voortdurend onderzoek plaats naar myopia en kunnen wij niet garanderen dat de informatie die nu op de site staat, correct is of in de toekomst zal worden toegepast. De inhoud van de site en alle correspondentie die u met ons heeft is informatie, geen advies. U dient een relevante oog- of zorgverlener te raadplegen als u zich zorgen maakt over uw oog of algemene gezondheid als gevolg van het lezen van inhoud op of corresponderen met ons via de website.

Medische Disclaimer
1. Geen advies
1.1 Myopia Care en Myopia.care is een informatieportaal voor Myopia Control.
2. 2. Optische en medische informatie
2.1 Onze website bevat optische en algemene medische informatie.
2.2 De medische informatie is geen advies en dient niet als zodanig te worden behandeld.
3. 3. Geen garanties
3.1 De medische informatie op onze website wordt verstrekt zonder enige verklaring of garantie, expliciet of impliciet.
3.2 Zonder de reikwijdte van paragraaf 3.1 te beperken, garanderen of vertegenwoordigen wij niet dat de medische informatie op deze website:
(a) constant beschikbaar zal zijn, of helemaal niet; of
b) waarheidsgetrouw, nauwkeurig, volledig, actueel of niet-misleidend is.
4. 4. Medische bijstand
4.1 U mag niet vertrouwen op de informatie op onze website als alternatief voor medisch advies van uw arts of andere professionele zorgverlener.
4.2 Als u specifieke vragen heeft over een medische kwestie, dient u uw arts of andere professionele zorgverlener te raadplegen.
4.3 Als u denkt dat u aan een medische aandoening lijdt, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.
4.4 U mag het inwinnen van medisch advies nooit uitstellen, medisch advies negeren of een medische behandeling stopzetten vanwege informatie op onze website.
5. 5. Interactieve functies
5.1 Onze website bevat interactieve functies waarmee gebruikers met ons kunnen communiceren.
5.2 U erkent dat, vanwege de beperkte aard van de communicatie via de interactieve functies van onze website, elke hulp die u ontvangt bij het gebruik van dergelijke functies waarschijnlijk onvolledig is en zelfs misleidend kan zijn.
5.3 Eventuele hulp die u ontvangt bij het gebruik van de interactieve functies van onze website vormt geen specifiek advies en dient derhalve niet te worden ingeroepen zonder verdere onafhankelijke bevestiging.

5.4. Algemene disclaimer
Verantwoordelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina’s is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud. Volgens de wettelijke bepalingen zijn wij bovendien verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze webpagina’s. In dit verband wijzen wij erop dat wij niet verplicht zijn om alleen de doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Onze verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemeen geldende wetten blijven hierdoor onaangetast, conform §§ 8 tot 10 van de Telemediawet (TMG).

Verantwoordelijkheid voor links
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe links (naar webpagina’s van derden) ligt uitsluitend bij de beheerders van de gelinkte pagina’s. Op het moment van het linken waren er voor ons geen duidelijke overtredingen. Indien ons een wetsovertreding bekend wordt, zullen wij de betreffende link onmiddellijk verwijderen.

Copyright
Onze webpagina’s en hun inhoud zijn onderworpen aan het Zwitserse auteursrecht. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de wet (§ 44a e.v. van het auteursrecht), is voor elke vorm van gebruik, reproductie of verwerking van auteursrechtelijk beschermde werken op onze webpagina’s de voorafgaande toestemming van de betreffende eigenaar van de rechten vereist. Individuele reproducties van een werk zijn alleen toegestaan voor privégebruik en mogen dus niet direct of indirect dienen voor verdiensten. Ongeoorloofd gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken is strafbaar (§ 106 van de auteurswet).

Quelle: Impressum Mustervorlagen

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)